Stefan Van Heester

Welkom.

Na vele decennia op het spirituele pad was ik zo fortuinlijk om het boek A Course In Miracles op mijn pad te krijgen. Het bevestigde niet alleen de reden waarom ik hier niet graag was, het gaf ook antwoord op al mijn vragen en gaf me daarnaast ook nog eens mijn hoogste en enige doel in dit leven.

In de artikels op deze pagina tracht ik de principes van het voormelde boek op eenvoudige en begrijpelijke wijze aan de lezer uit te leggen. Hopelijk ben ik daar in geslaagd en helpt het mijn medemens z'n lijden te verlichten en de kringloop van geboorte en dood voorgoed te doorbreken. Niet alle artikels zijn gebaseerd op het boek, ik ben zo vrij geweest om enkele andere naverwante doch belangrijke onderwerpen toe te lichten omdat ik doorkreeg van Hogerhand om ze te schrijven.

Mijn oprechte dierbare dank gaat uit naar Dr. Helen Schucman en Dr. Bill Thetford, die het materiaal van A Course In Miracles op schrift zetten, aan Judy Skutch voor de publicatie en aan Dr. Kenneth Wapnick voor de redactie. Hoe ze dat deden kan u zien in een mooie documentaire onderaan deze pagina.

Wil je ook aan de slag met het denksysteem van A Course In Miracles, een cursus op basis van zelfstudie, bestel het boek dan via deze website: https://shop.acim.org/

Ik verdien niets aan deze doorverwijzing en heb er geen enkele financiële of materiële baat bij maar het is wel belangrijk dat je de juiste versie leert. Vermits het een uitdaging is om het boek te begrijpen, raad ik aan om ook een ander boek te lezen dat in mensentaal vertelt waar A Course In Miracles over gaat. Dat boek is The Disappearance of the Universe van Gary Renard. Onderaan deze pagina staan enkele video's van een voordracht van hem die ik organiseerde. 

Meer informatie over mij vind je hier: www.astro-logisch.be

Veel lees-, luister- en kijkplezier en ik deel tot slot graag een mooi gebed om de dag mee te beginnen:

I am here only to be truly helpful.

I am here to represent Jesus Christ who sent me.

I do not have to worry about what to say or what to do because he who sent me will direct me.

I am content to be wherever he wishes knowing he goes there with me.

I will be healed as I let him teach me to heal.

Amen


Wat niemand je vertelt over zelfmoord.

Vandaag een thema waarvan ik lang voel dat het uit mijn vingers wil. Om meteen met de deur in huis te vallen: zelfmoord is wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Maar dat wordt euh doodgezwegen. In mijn leven ken ik alvast 12 mensen die zichzelf van het leven beroofd hebben, dat zijn er heel wat dus. Maar het haalt niets uit, integendeel, het maakt alles alleen maar erger. Niet enkel voor de achterblijvende familie en vrienden, maar ook voor de persoon zelf. 

Lees meer »

Wat niemand je vertelt over God. (Deel 2 - Slot)

In Deel 1 leerde je dat God het universum niet geschapen heeft, sterker nog Hij weet zelfs niet dat het bestaat want... het bestaat simpelweg niet, het is een illusie.Een illusie van tijd en ruimte. Dat zei Einstein ook trouwens.Het enige dat echt bestaat is de eeuwigdurende, absolute en onvoorwaardelijke Liefde van God.

Lees meer »

Hieronder een video van +- 2,5 uur over de ontstaansgeschiedenis van A Course In Miracles. Zeker het eerste gedeelte is meer dan de moeite waard om te bekijken. 


Op 2/11/2022 organiseerde ik een voordracht van Gary Renard, auteur van o.m. The Disappearance of the Universe. Dat boek is als een blikopener voor A Course In Miracles. Hieronder de video's van die voordracht.


Het materiaal op deze website is beschermd met copyright en andere rechten maar het staat ter beschikking voor iedereen. 

Het mag enkel gebruikt worden in originele vorm, met vermelding van de oorspronkelijke bron en mits voorafgaand schriftelijk akkoord.